Qasam Ke Ahkam-o-Masa’il.Mas’ala:Qasam khana jaaiz hai magar jahan tak ho sake kami behtar hai.Kuchh log baat baat par qasam khaate rahte hain aur ye bhi khayal nahi karte ki baat sachchi hai jhuti,Ye sakht galat baat hai.
Mas’ala:Allah ke elawah kisi aur ki qasam khaana sahi nahi hai aur aisi qasmo ka shari’at me koi etebaar bhi nahi hai,yani aise qasmo ko todne se kaffarah laazim nahi aata.
Qasam ki qismen aur un ki Taarif:Qasam ki 3 qismen hain. 1:Gamus.2: Lagwo.3:Muna’qidah.
Agar kisi aisi chiz ke baare me qasam khaya jo ho chuki hai,Ya nahi hui hai,Ya ab hai ya nahi hai.Jaise kisi ne qasam khaaya ki Zaahid aaya aur woh ab tak nahi aaya.Ya qasam khaaya ki nahi aaya aur woh aa gaya hai.Ya qasam khaaya ki zaahid falaan kaam kar raha hai aur haqiqat me woh kaam nahi kar raha hai.Ya qasam khaaya ki ye chaandi hai jab ki haqiqat me woh chaandi nahi hai.To is tarah ki jhooti qasam ki do suraten hain.Jaan bujh kar jhuti qasam khaaya jaise jis ke aane ke baare me qasam khaaya tha woh khud bhi jaanta tha ki woh nahi aaya hai to aisi qasam ko shari’at ki zuban me “Qasme Gamus” kahte hain.Aur agar apne khayal se to us ne sachchi qasam khaaya tha magar haqiqat me woh jhooti thi.Jaise jaanta tha ki who nahi aaya aur qasam bhi khaaya ki who nahi aaya magar haqiqat me woh aa gaya to aisi qasam ko “Lag’wo” kaha jaata hai.aur aane wale zamaane me kuchh karne ya nahi karne ki qasam, Jaise kisi ne kaha ki Allah ki qasam main ye kaam karunga ya nahi karunga.To aisi qasmo ko “Qasme Mun’aqidah” kaha jaata hai.
Qasmo ka hukm:Qasme gamus khaane wala sakht gunahgaar hai aur us par tauba wa istigfaar karna zaruri hai kyunki us ne jaan bujh kar jhoot bola jo ki bada gunah hai.Magar us par kaffarah laazim nahi hai.Qasme Lag’wo me gunah bhi nahi hai lekin kisi bhi chiz ke baare me hame qasam khaane se pahle us ke baare me khoob achchhi tarah maloom kar leni chaahiye.Aur Qasme mun’aqidah me agar qasam todega to us par kaffara laazim hoga aur kuchh surato me gunahgaar bhi hoga.
Kin qasmo ko pura karna zaruri hai aur kin ko nahi?Kuchh qasam aisi hain ki un ko pura karna zaruri hai.Jaise kisi aise kaam ke karne ki qasam khaaya jo kaam begair qasam khaae bhi karna zaruri tha.Jaise namaaz padhne ki qasam khaaya ya gunaho se bachne ki qasam khaaya to us ka pura karna zaruri hai.Aur kuchh qasmo ko todna zaruri hai jaise kisi ne qasam khaa liya ki main namaaz nahi padhonga ya apne maa baap se baat nahi karonga ya main falan ajnabi ladki se milta rahunga wagairah to aisi qasam ko tod de aur kaffarah de de.Aur kuchh qasmo todna mustahab hai.Jaise kisi chiz ke baare me qasam khaa liya ki ye kaam nahi karonga aur baad me maloom hua ki is kaam ke karne me behtari hai to qasam tod de aur woh kaam kare jo ziyadah behtar hai.Huzur Sallallaho alaihe wasallam ne farmaya ki jis shakhs ne kisi kaam ki qasam khaaya phir us ke khilaaf karne ko behtar samjha to woh us behtar kaam ko kare aur apni qasam ka kaffarah de de.(Sahi Bukhari,Hadis No.6622.) Aur aise kaamo ki qasam jis ka karna aur nahi karna dono jaaiz ho,Jaise kisi ne qasam khaaya ki main paan nahi khaaonga,To is tarah ke qasmo ko pura karna afzal hai.Allah Ta’ala ne farmaya ki apni qasmo ki hifazat karo.
Qasam kab sahi hoti hai aur kab nahi?Allah Ta’ala ke jitney naam hain un me se jis naam ke saath bhi qasam khaai jaaegi qasam ho jaaegi.Isi tarah jin sifaton ke saath qasam khaai jaati hai jaise Khuda ke izzat aur jalal ki qasam,Uski kibriyaai ki qasam,Uski buzurgi ki qasam,Quran ki qasam,Allah ke kalaam ki qasam wagairah.In alfaaz se bhi qasam ho jaaegi yani agar todega to kaffarah dena padega.Isi Tarah agar kisi ne kaha ki falan chiz mujh par haram hai.To us ke kah dene se who chiz haram nahi ho jaaegi magar ab woh us chiz ko istemaal karega to kaffarah dena padega,Yani ki ye bhi qasam hai.
Mas’ala:Allah ke elawah ki qasam,Qasam nahi hai,Jaise tumhari jaan ki qasam,Tumhare sar ki qasam,Allah aur us ke Rasool ki qasam wagairah yani is surat me kaffarah nahi hai.Huzur Sallallaho alaihe wasallam ne Allah ke elawah ki qasam khaane se mana kiya aur farmaya ki: jo shakhs qasam khaana chaahe to woh sirf Allah ki qasam khaae.Quraish ke log apne baap dada ki qasam khaate the,Aap Sallallaho alaihe wasallam ne farmaya ki tum apne baap dada ki qasam nahi khaao.(Sahi Muslim,Hadis No.1646)
Mas’ala:Agar kisi ne Allah ki qasam khaaya magar us ke saath in sha Allah kah diya,Jaise kisi ne kaha ki Allah ki qasam main falan se baat nahi karonga in sha Allah.Phir baat kar liya to us par bhi kaffarah nahi hai kyunki Huzur Sallallaho alaihe wasallam ne farmaya ki:Jis ne qasam khaaya aur “in sha Allah” kah diya to woh haanis nahi hoga. (Tirmizi,Hadis No.1532)
Qasam ke kaffare kya hain? Agar kisi ne is tarah qasam khaaya jis ko shari’at me qasam maana gaya hai aur phir tod diya to kaffarah ada karna zaruri hota hai.Qasam ka kaffarah ye hai ki 10 miskeen ko khaana khilaae ya unhe kapda de ya ek gulaam azaad kare aur agar in me se kisi kaam ki taaqat nahi ho to 3 roze rakhe. Jaisa ki Allah Ta’ala ka irshad hai. “ Allah tumhari galat fahmi ki qasmo(yani qasame lag’wo) par tumhari pakad nahi fermata,Haan un qasmo par pakad fermata hai jinhe tum ne mazbut kiya to aisi qasmo ka kaffarah 10 miskeen ko darmiyani darje ka khaana dena hai ya unhe kapda dena hai ya ek gulaam azaad karna hai,Aur jo in me se kisi baat ki taaqat nahi rakhe woh 3 din roza rahe.Ye tumhari qasmo ka kaffarah hai jab qasam khaao.Aur apni qasmo ki hifazat karo.isi tarah Allah apni nishaniya tumhre liye bayan fermata hai taaki tum shukr karo. (Surah Maaidah,Aayat No.89)
Share.........
Related TopicsKhaana khaane ke Adaab Pani wagairah pine ke adaab Libaas ke ahkaam aur adaab Tel,Khushbu aur kanghi ke masaail-o-Adaab Ghar se nikalne aur daakhil hone ka tariqa Anguthi pahn-ne ke Masaail Sone chandi ke zewar ke Masaail Loha,Taamba,Pital aur dusre dhaat ke zewar ke ahkaam Mehandi,Kaanch ki churiyan aur sendoor wagairah ka sharyi hukm Bhau ke baal banwaane,Tatto karwane aur banawati baal lagaane ka mas'ala Safeed baalon ko rangne ka mas'ala Hajamat banwaane ke Masaail-o-Adaab Nakhun kaatne ke Masaail-o-Adaab Pakhaana aur peshab karne ke Masaail-o-Adaab Bimar ki eyaadat ke fazaail aur masaail Bachcho ki paidaaish ke baad ke kaam Jhaar phoonk aur dua ta'wiz ke Masaail Jute aur chappal pahn-ne ke Masaail-o-Adaab Chhink aur jemaahi ke Masaail-o-Adaab Ham-bistari ke Masaail-o-Adaab Peer ke andar kin baato ka hona zaruri hai? Sone,Baithne aur chalne ke Masaail-o-Adaab Dusre ke ghar me daakhil hone ke Masaail-o-Adaab Salam karne ke Masaail Musaafha karne,gale milne aur bosa lene ke Masaail Maa baap ya kisi buzurg ka haath pair chumne aur unki taazim ke liye khade hone ka Mas'ala Mannat ke Ahkaam-o-Masaail Gibat,Chugli,Hasad aur jalan ke AhkaamDawat-E-Quran